09.08.2012

POSTĘPOWANIE NA PRZEWODY

spacer 08.08.2012 - Realizacja  postępowania w oparciu o UZP na „Dostawa fabrycznie nowych przewodów H07RN-F” dla  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.