Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016) informuję,iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest firma Energokabel Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach 58-160, ul. Strzegomska 34
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń, umowy, współpracy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  5. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zleceń.